Informacje od akcjonariuszy

- Zarząd Spółki pod firmą „Modern-Expo” S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000025807, dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798] wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Ludwika Spiessa 3, 20-270 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 –16:00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

- Zarząd Spółki pod firmą „Modern-Expo” S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000025807, dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798] wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Ludwika Spiessa 3, 20-270 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 –16:00. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

- Zarząd Spółki pod firmą „Modern-Expo” S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000025807, dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798] wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Ludwika Spiessa 3, 20-270 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 –16:00. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

- Zarząd Spółki: „Modern-Expo” S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000025807, dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798] wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ul. Ludwika Spiessa 3, 20-270 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00–16:00. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

- Zarząd Spółki: „Modern-Expo” S.A. z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000025807, dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798] wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, przy ul. Ludwika Spiessa 3, 20-270 Lublin, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 –16:00.Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.